EFFE PERSEA

ЕФФЕ-ПЕРСЕА,EFFE PERSEA, Италијанска компанија која е специјализирана за изработка на сите видови на сајли за сите видови на автомобили како што се:

сајли за куплунг,

сајла за  рачна кочница,

сајла за километража,

сајла за гас (туража),

сајла за саух,

сајла за хауба.

сајла за менувач

куплунг шајбни за радилица (ПК каиши)

EFFE PERSEA  EFFE PERSEA  EFFE PERSEA